Locatie
Wallonië

Uitvoeringstermijn
2020 - 2040

Klant
LuWa consortium

Uitvoering
Het LuWa-project, ook bekend als het "Lichtplan 4.0" is een 20-jarig contract en voorziet in de geleidelijke invoering van nieuwe “slimme” LED-verlichting op de belangrijkste (auto)wegen in het Waalse Gewest, in totaal ongeveer 100.000 lichtpunten.

Dit is het eerste duurzame ontwikkelingsproject dat door MOBIX wordt beheerd waarbij verouderde natriumlampen vervangen worden door LED-lampen met een lager energieverbruik en een langere levensduur. Het geheel is gekoppeld aan een systeem van lichtintensiteitsvariatie, waardoor op de lange termijn een energiebesparing van 76 procent kan worden bereikt, 166.000 ton CO2-uitstoot kan worden vermeden en de lichtvervuiling kan worden teruggedrongen.

Het renovatieplan omvat de vervanging van natriumlampen door LED's en de modernisering van de verlichtingsinfrastructuur: transformatoren, stroomvoorzieningscabines, distributielijnen en straatlantaarns, op een netwerk van 2700 kilometer autosnelwegen en nationale wegen (waaronder 400 kilometer knooppunten), evenals op parkeerterreinen van autosnelwegen en parkeergarages met gedeelde parkeerplaatsen.

Voor Mobix vertegenwoordigt dit een omzet van meer dan 150 miljoen euro over 20 jaar.