Locatie
Londerzeel, Zele, Lokeren, Sint Niklaas, Puurs, Willebroek

Uitvoeringstermijn
2011

Klant
Infrabel

Uitvoering
Deze opdracht had betrekking op het project concentratie seinhuizen voor het deel dat toevertrouwd werd aan TUC RAIL, in het kader van de bijzondere conventie afgesloten met INFRABEL voor de bouwwerken, de studies en de opvolging van de werken, verbonden aan dit project.
Het betrof de werken seininrichting en de werken VVDK, nodig voor de concentratie van de installaties gelegen in de zone Noordwest van INFRABEL.

De werkzaamheden omvatten:
- Seininrichtingswerken
- Telecommunicatiewerken
- Werken voor voeding, verlichting en drijfkracht
- Leggen van kabels en kabelsleuven
- Afbraakwerken
- Vrijmaken van het terrein