Locatie
Lijn 51 Brugge Blauwe Toren en Waggelwater

Klant
Infrabel

Uitvoering
Uitbreken en aanleggen van sporen, inclusief vervangen ballast en dwarsliggers. Plaatsen van aluminothermische lassen. Uitbreken en plaatsen van wissels (P) en kruising met tongen (XZX).