Locatie
Brussel – Sint-Katherina-Lombeek

Uitvoeringstermijn
2018

Klant
Infrabel

Uitvoering
De plaatselijke verhoging van de rijdraadhoogte op de beide sporen van de L50C. Ter hoogte van het Péde-viaduct dienen de bestaande beweegbare armen verhoogd te worden.
De her-elektrificatie van de L50A tussen Brussel (KP5.250) en de vertakking Sint-Katherina- Lombeek (KP15.900).
De geregelde R3-bovenleidingen dienen geplaatst en afgewerkt te worden.