Locatie
E19

Uitvoeringstermijn
10/2009 – 01/2012

Klant
Tucrail

Uitvoering
Tussen het station Zaventem-Luchthaven en bedding van de E19 werden twee tunnels geboord en gebouwd voor de verbetering van de treinverbinding tussen de Luchthaven en de stations van Brussel en Antwerpen. Op de middenberm van de E19 werd ook een nieuwe spoorlijn gebouwd die Schaarbeek met Mechelen verbind. Ook MOBIX was bij dit grootse project betrokken als verantwoordelijke voor de elektrotechnische installaties. Wij leverden en plaatsten de seinen in de tunnels, plaatsten kabels voor elektriciteit en seininrichting. Daarnaast voerden we ook bekabelingswerken uit in de zes evacuatiecomplexen, alsook grond- en kabelwerken bij de aanleg van de nieuwe spoorlijn op de middenberm. Onder moeilijke omstandigheden en zware tijdsdruk trokken we er maar liefst 565.000 m kabel en zorgden we voor de aansluiting van  een honderdtal schakelborden.
Enkele kerncijfers van het project; 35km HS kabels, 430 km sein- en voedingskabels, 100 km glasvezelkabels, 60 seinen + hun uitrusting.