Locatie
Brussel Noord

Uitvoeringstermijn
2010-2018

Klant
Infrabel

Uitvoering
Locatie is het binnenrooster (dit is de zone tussen de perrons en de noord-zuidtunnel), van station Brussel-Noord. Uitgevoerde werken zijn het vervangen van de dwarskabels van de soepele portieken. (deze portieken dragen de bovenleidingen van de 12 sporen in Brussel-Noord)
De lengte van sommige overspanningen was meer dan 80m.
De werken zijn uitgevoerd tijdens weeknachten met alle sporen buiten dienst en buitenspanning.
Na elke prestatie zijn alle sporen terug elektrisch berijdbaar gebleven.
In de dwarskabels waren er trekkrachten tot 3000kg.